Numune Kabul ve Raporlama

Numune Kabul ve Raporlama Birimimiz, laboratuvarımız tarafından analize alınacak numunenin kabul edildiği ve kayıtlarının yapıldığı, numunenin uygun miktar ve şartlarda laboratuvar birimlerine iletildiği ve analiz sonucunda numuneye ait raporun çıkarıldığı birimimizdir. Numune kabul ve raporlama süreçlerimiz aşağıdaki sıra ile ilerlemektedir. Laboratuvarımıza ulaştırılan numunelerin görsel olarak ambalaj, miktar, evrak yönünden kontrolü yapıldıktan sonra kabul edilir, kayıt altına alınır. Miktar ve kargo ile ilgili kabul kriteri dışında kalan durumlar için müşteri ile iletişime geçilerek feragat beyanı ile kabul yapılabilir.  Kaydedilen numuneler etiket bilgisi olmaksızın laboratuvar kodları ile analize hazırlanmak üzere Numune Hazırlık bölümüne teslim edilir. 

Numune Hazırlık: Öğütme gibi ön hazırlık aşaması gerektiren numuneler hazırlanır ve analizin talep edildiği ilgili laboratuvar birimine uygun koşullarda teslim edilir.

İade, Muhafaza ve İmha: Numunenin kabulü aşamasında müşteri tarafından iade talebi olan numuneler için analizden sonra kalan parçalar ve ayrılan ikincil numuneler müşteriye iade edilir. İade talebi olmayan numuneler ise uygun şartlarda tutulduktan sonra muhafaza süresini dolduran ikincil numuneler veya iade talebi olmasına rağmen müşteri tarafından süresi içinde geri alınmamış numuneler imha edilir. Numune saklama süresi 3 ay ile sınırlandırılmıştır. Özel durumlarda müşterilere bilgi verilerek numuneler derhal de imha edilebilir. 

Analiz ve Raporlama: Talep edilen analizi gerçekleştirecek olan ilgili laboratuvar birimi tarafından analiz gerçekleştirilir. İlgili laboratuvar birim sorumluları tarafından numune kabul birimine yazılı olarak bildirilen sonuçlar rapor haline getirilir ve müşteriye ulaştırılır. 


Analiz talep formumuza ulaşmak için tıklayınız.