Kalite Politikamız ve Taahhüt

Control Union Gözetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. olarak;

Sunduğumuz hizmetleri

BAĞIMSIZ, DOĞRU, ZAMANINDA
Gerçekleştirerek, hizmetin sembolü olan markamızın devamlılığını sağlamak.
GÜVENİLİRLİK, LİDERLİK, BİLİMSELLİK, SÜREKLİ EĞİTİM
Prensipleri çerçevesinde çalışanlarımızın görevleriyle ilgili tüm kalite gerekliliklerini öğrenmeleri ve yürüttükleri faaliyetlerinde müşteri memnuniyeti yönetimi için gereklilikleri sağlayarak hizmet kalitemizin düzeyini iyileştirmek, arttırmak ve sürekliliğini sağlanmak. Müşterilerimizle açık bir iletişim kurarak onları
BİLGİLENDİRMEK, BİLİNÇLENDİRMEK.
Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve sunulmasında, risk ve fırsatlarımızı, müşteri istek ve beklentilerini göz önünde bulundurmaya odaklanarak tarafsızlık, yeterlilik, sorumluluk, açıklık, gizlilik ve şikayetlerin çözümlenmesi prensipleri çerçevesinde hizmet sunduğumuz firma ve kurumlara herhangi bir mali yükümlülük getirmeden
KATMA DEĞER YARATMAK.
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olarak göstereceğimiz bütün faaliyetlerimizde, kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak ve tarafsız hizmet vermek.
Hizmetlerimizin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını düzenli olarak analiz etmek ve tüm personelimiz tarafından bu analizin anlaşılmasını sağlamak.
TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17021, TS EN ISO/IEC 17065 ve TS EN ISO/IEC 17025
Standartları’nın gereklerini yerine getirmek ve sürekliliğini sağlayarak sistemi
SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK.
Ulusal ve uluslararası yasal şartlara uyumlu, kurallara göre hareket eden, müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına paralel olarak eğitilmiş ve yeterliliği tanımlanmış personeller ile çalışmak.  
GÖZETİM, DENETİM, BELGELENDİRME ve ANALİZ
Hizmetleri sunabileceğimiz yerel ve uluslararası pazarlarda hizmet vermek.
Control Union Gözetim ve Belgelendirme Ltd. Şti.’nin bütün dünyada iyi bilinen ve tanınan firmalardan biri olmasını sağlamak.

EN BÜYÜK HEDEFİMİZDİR.

Control Union Gözetim ve Belgelendirme Ltd. Şti.,
Control Union Çalışanları adına,

Fahrettin SÖNER
Genel Müdür