Kalite Politikamız ve Taahhüt

Yönetim sistemimizde yüksek kalite ve iş güvenliği önceliklerimizin başında gelir. Uluslararası alanda geçerli akreditasyonlarımız ile hizmet sunarak, kaliteyi sürekli geliştiriyoruz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Control Union Gözetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. olarak;

Sunduğumuz hizmetleri
BAĞIMSIZ, DOĞRU, ZAMANINDA
Gerçekleştirerek, hizmetin sembolü olan markamızın devamlılığını sağlamak.
GÜVENİLİRLİK, LİDERLİK, BİLİMSELLİK, SÜREKLİ EĞİTİM
Prensipleri çerçevesinde çalışanlarımızın görevleriyle ilgili tüm kalite gerekliliklerini öğrenmeleri ve faaliyetlerinde uygulamalarını sağlayarak hizmet kalitemizin düzeyini arttırmak ve sürekliliğini sağlanmak. Müşterilerimizle açık bir iletişim kurarak onları
BİLGİLENDİRMEK, BİLİNÇLENDİRMEK.
Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve sunulmasında, müşteri istek ve beklentilerini göz önünde bulundurmaya odaklanarak tarafsızlık, yeterlilik, sorumluluk, açıklık, gizlilik ve şikayetlerin çözümlenmesi prensipleri çerçevesinde hizmet sunduğumuz firma ve kurumlara
KATMA DEĞER YARATMAK.
Muayene ve Belgelendirme Kuruluşu olarak göstereceğimiz bütün faaliyetlerimizde, kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak ve tarafsız hizmet vermek.
Hizmetlerimizin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını düzenli olarak analiz etmek ve tüm personelimiz tarafından bu analizin anlaşılmasını sağlamak.
TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17021 ve TS EN ISO/IEC 17065,
Standartları’nın gereklerini yerine getirmek ve sürekliliğini sağlayarak
SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK.
Yasal şartlara, ulusal ve uluslararası kurallara göre müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına paralel olarak eğitilmiş ve yeterliliği tanımlanmış personeller tarafından
GÖZETİM, DENETİM ve BELGELENDİRME
Hizmetleri sunabileceğimiz yerel ve uluslararası pazarlarda hizmet vermek.
Control Union Gözetim ve Belgelendirme Ltd. Şti.’nin bütün dünyada iyi bilinen ve tanınan firmalardan biri olmasını sağlamak.
EN BÜYÜK HEDEFİMİZDİR.

Control Union Gözetim ve Belgelendirme Ltd. Şti.,
Control Union Çalışanları adına,
 
Fahrettin SÖNER
Genel Müdür
 
BAĞIMSIZLIK, TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK TAAHHÜDÜ

Control Union Gözetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. olarak ilgili tüm taraflara, adil, tarafsız ve eşit mesafede durarak hizmet vereceğimizi,
Müşterimiz ile aramızda potansiyel bir çıkar çatışması olduğunda tarafsız ve bağımsız davranacağımızı, 
Kuruluşumuz bünyesinde yapılan işleri herhangi bir şekilde kendi menfaatime veya başka kurumlar menfaatine kullanmayacağımızı, 
Kuruluşumuzun ve personelimizin kararlarının bağımsızlığını etkileyecek hiçbir faaliyet içinde bulunmayacağımızı,
Kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilecek hizmetler kapsamında yer alan ürün, hizmet, işlem ve benzerinin tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bunların hiçbirisinin yetkili temsilcisi olmadığımızı, 
Personelimizin mali, ticari ve diğer tüm baskılardan arındırılmış olarak istihdam edileceğini, 
Yürüttüğümüz faaliyetleri; yasalarda ve standartlarda belirtilen teknik kurallar çerçevesinde, hiç bir kuruluşa veya kişiye ayrım yapmaksızın bütün müşterilerimize tarafsızlıkla gerçekleştireceğimizi,
Hizmetlerimiz esnasında yasal ve etik olarak elde ettiğimiz belgeleri ve bilgileri, genel olarak herkes tarafından bilinmedikçe, ya da yasal merciler tarafından talep edilmedikçe, üçüncü taraflar ile paylaşmayacağımızı ve kendimize veya üçüncü taraflara çıkar amaçlı kullanmayacağımızı,
Gizli bir bilgiyi açıklamaya, kanunen zorunlu olunan (resmi kurumlar/yasal merciler tarafından talep edilmesi) durumlarda ise kanunen müşteri ile paylaşılması yasaklanmadığı müddetçe müşteriyi açıklanacak bilgi konusunda yazılı olarak bilgilendireceğimi, ancak yasal merci tarafından bu bilgi aktarımının gizli kalması istenirse bu işlemle ilgili müşteriye bilgi vermeyeceğimi,

Taahhüt ve beyan ederiz. 

Control Union Gözetim ve Belgelendirme Ltd. Şti.
Control Union Çalışanları adına,


Fahrettin SÖNER
Genel Müdür