Sürdürülebilir Turizm

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TGA’nın kamuoyuna açıklamış olduğu üzere,Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi – Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ile işbirliği yapılmasına karar verilmiş olup TGA tarafından iş birliği anlaşması Ocak 2022’de imzalanmıştır.
Bu anlaşma çerçevesinde Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı GSTC uluslararası sertifika kriterlerine göre tanınmış ve “Acknowledged- kabul edilmiş” statüsü ile onaylanmıştır.

TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PROGRAMI (TR-I)’INDA GSTC AKREDİTE VE T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YETKİLİ KONTROL KURULUŞU: CONTROL UNION 

TGA’nın bildirisine göre; Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı denetimleri, GSTC adına yetkilendirilmiş olan ASI ( Assurance Services International) tarafından akredite edilen kontrol kuruluşları ve bu kontrol kuruluşlarında çalışan akredite denetçiler tarafından yapılmaktadır.
Control Union, GSTC programı için ASI (Assurance Services International) akredite statüsüne sahip dünya genelindeki ilk kontrol kuruluşudur. Bu doğrultuda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında denetim ve sertifikasyon alanında yetkilendirilmiştir.

GSTC’nin uluslararası sertifikasyon setinde yer alan 42 kriterin tamamlanması ile konaklama tesisleri Yeşil Turizm sertifikası alabileceklerdir.

Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında tesisler isterlerse kademeli olarak belge başvurusunda bulunabilirler. 1. Aşama belgesi için 14 kriter belirlenmiş ve 2. Aşama belgesi için 29 kriter belirlenmiştir.

Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı, GSTC tarafından resmi program statüsü taşımaktadır ve tüm kriterleri sağlayarak sertifika alan tesislerin belgelerinde GSTC logosu yer alacaktır.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ile hazırlamış olduğu Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı ile ilgili detaylı bilgi için linki ziyaret edebilirsiniz.

Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı, kriterler ve sertifikasyon süreçleri ile ilgili bilgi için:

0216 469 75 57
guvenli-tr@controlunion.com
turkey@controlunion.com