Bitkisel Yağlar ve Melas

Ticaretini yapmış olduğunuz bitkisel yağlar ve melas yüklerinde yükleme ve/veya tahliye gözetimleri,ağırlık ve miktar tespitleri,stok izleme ve ölçümleri, uluslararası geçerli standartlarda numunelendirme ve analizlerini uzman personelimiz ve global laboratuar ağımızla hizmetinize sunuyoruz.
Bitkisel yağlarda son derece kritik olan, sahil tankı, gemi ve mavna tanklarının yükleme ve tahliye öncesi temizlik ve uygunluk kontrollerini, uluslararası standart ve kontrat şartlarına göre kontrol ediyor ve olası kontaminasyon risklerini ortadan kaldırıyoruz.