Gıda Ürünleri ve Yemler

Hizmetlerimiz, depodaki ürünün takibi, yükünüzün depolanacağı depoların ve ambarların uygunluğunun kontrolü, sevkiyatların izlenmesi ve uluslararası geçerli standartlarda numune alımını içerir. Ürünlerin tüm bu aşamalarda gerekli şartları karşılayıp karşılamadığı alanında uzman surveylerimizce kontrol edilerek raporlanır.