Sosyal ve Etik Uyum

Küresel ölçekte faaliyet gösteren şirketler için belirli tedarik zincirlerindeki çalışma koşulları inceleme altına alınmıştır. Özellikle tüketici pazarında aktif olan şirketler marka imajı ve veya finansal sonuçlar üzerinde olumsuz etki oluşturabilecek sosyal uygunluk risklerini yönetme ihtiyacı görüyorlar. 

Profesyonel Sosyal Uygunluk Denetçileri Derneği (APSCA) ve Sedex üyesi olan Control Union, bağımsız bir uluslararası gözetim ve belgelendirme kuruluşudur. 70'ten fazla ülkedeki ofisleri ile yerel denetçilerimiz, sosyal uygunluk ile ilgili karmaşık konularda derinlemesine bir bilgi birikimi ile uzmanlaşmıştır.

Denetçilerimiz, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) sözleşmelerine dayanan uluslararası standartlara dayanan ve çoğunlukla kâr amacı gütmeyen organizasyonlar tarafından oluşturulan SMETA/Sedex, Ethical Trading Iniative, The Fair Trade Sustainability Alliance (FairTSA) gibi standartlar kapsamında sosyal uygunluk değerlendirmeleri yapar. Control Union ayrıca bir şirketin davranış kurallarını geliştirmesine de yardımcı olabilir.