Fair Trade Usa

Fair Trade, sosyal uyumluluk, sağlık ve güvenliğe yoğunlaşan ve bununla beraber beşeri sermaye, toplum ve sürdürülebilirliğe öncelik veren çeşitli üretici, şirket, müşteri, savunucu ve kuruluşları içeren bir ağdan oluşan küresel harekettir.

Fair Trade USA (FTUSA), herkesin ailesi, dünya vatandaşları ve gezegenimiz için doğru olanı yapmak istediğine inanır. Bu nedenle, değer zincirleri boyunca iyi sosyal uygulamayı teşvik etmek için çabalar. Alınan ve satılan ürünlerin başkalarının geçimiyle bağlantılı olduğu düşüncesine dayanan Adil Ticaret, daha iyi bir dünya için bilinçli bir tercih yapma ve olumlu ilişkiler kurma yöntemidir.

 Fair Trade Certified™ sertifikalı ürünleri tercih etmek; sorumlu şirketleri desteklemek, yoksullukla mücadele etmek, çiftçileri ve balıkçıları teşvik etmek ve çevreyi korumak ve aynı zamanda adil yaşamaya çalışmak için yapılan bir tercihtir. Başka bir deyişle, dünyayı değiştirecek şekilde iş yapma biçimidir.

FTUSA, ekonomik güçlendirme ve sürdürülebilir geçim kaynaklarının herkes için etkin bir pazarın temeli olduğu anlayışına dayanan küresel bir model geliştirmeyi amaçlar. Cinsiyet eşitliğini savunur, sosyal politikaya odaklanır ve aynı zamanda ihtiyaç değerlendirmeleri ve sosyal sorumluluk sertifikasyonu ile sosyal standartları sürdürür.