100.Yıl ve Kraliyet Ünvanı

100. Yıl ve Kraliyet Unvanı

2020 yılı Control Union’ın sektörde 100 yıllık faaliyetini tamamlayarak dünyada fark oluşturmasını kutladığımız bir yıl oldu.

Hikayemiz, 1 Ağustos 1920’de Peterson Ailesi’nin şirketimizi tahıl ve yemde kalite ve denetim alanında hizmet sağlayıcı bir kontrol kuruluşu olarak kurmasıyla başladı. Bugün tam 100 yıl sonra yıllar içerisinde geliştirerek oluşturduğumuz tüm servislerimiz dünya çapındaki güvenilirliğiyle faaliyete devam ediyor.

Dürüstlük, doğruluk, insana, topluma ve çevremize saygı 100 yıldır tüm operasyonlarımızın kalbinde bir asırlık bir şirket noktasına ulaşmamıza yardımcı oldu.

Sürdürülebilirlik, iklim değişikliği nedeniyle hepimizin karşılaştığı zorluklar ve birlikte büyüme arzumuzun da bilinciyle 100. Yıl kutlamalarımızın teması oldu.

100. Yıl kutlamalarımızda faaliyetlerimizi temsil etmesi için büyümenin ve gücün sembolü olarak seçtik. Bu nedenle dünya genelindeki tüm çalışanlarımız adına dünya çapında bir ağaç dikme programı başlattık. Program çerçevesinde Control Union ofislerinin bulunduğu ülkelerde çeşitli alanlara ağaçlar dikildi.
Kraliyet Unvanı

Kraliyet ataması, şirketlere alıcıya karşı saygı, takdir ve güveni sembolize etmek için verilebilecek bir ayrıcalıktır. Peterson Control Union'ın özellikle sosyal, finansal, mali, yönetimsel ve etik davranışlarla ilgili geçmişi ve güncel faaliyetleri, kraliyet statüsüyle ödüllendirme sürecinde önemli rol oynamıştır.

Şirketimiz, Hollanda kralı Willem-Alexander tarafından kraliyet statüsüyle ödüllendirildi. Kraliyet Ataması, tüzüğün Peterson ve Control Union'a Aralık 2020'de Control Union Hollanda merkez ofisinde düzenlenen bir törenle verilmesiyle resmi olarak onaylandı.