Fiziksel Analiz

Fiziksel analizler, maddelerin fiziksel özelliklerinin belirlenmesi, ürünlerin standardizasyonunu ve kalitesini belirlemek açısından önemli olan parametrelerin teyit edilmesidir. Bu parametreler hammadde ve son üründe ürün sınıflandırılması, ürünlerin sağlıklı bir şekilde depolanması gibi teknik koşulların belirlenmesinde de önemli rol oynamaktadır. Günümüzde tahıllar ve tahılların yan ürünleri, yemlerin sağlık açısından etkili olarak sunulması adına fiziksel analizler gerçekleştirilmektedir. 

Control Union fiziksel analiz laboratuvar birimi Tahıllar, Hububat ve Baklagiller, Yağlı Tohumlar, Bitkisel Yağ numunelerinde renk, görünüş, tat, koku analizlerinin yanı sıra fiziksel yönden gösterge ya da bozulmaya yol açabilen nem/rutubet-kuru madde, yabancı madde, yoğunluk, hektolitre, alveograf özelliklerinin tayini, yaş glüten, renk analizleri vb. analizlerini gerçekleştirilmektedir. Renk, koku, tat, görünüm ve görünüme etki eden organoleptik muayene, Yabancı madde aranması, Hasarlı tane (Fiziksel kusur) tespiti gibi özellikle depolama özelliklerinde ortaya çıkabilecek fiziksel analizler faaliyet kapsamına girmektedir. 

Control Union Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı olarak analizlerimizde, Türk Gıda Kodeksi, TSE Standartları ve Uluslararası metotlar kaynak alınmakla birlikte güncellikleri sürekli takip edilerek ve uzman personellerimiz tarafından yapılmaktadır. Fiziksel analizler; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan yetkili olarak ancak talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda, güvenilir, ulusal-uluslararası kabul görmüş analiz metotları eşliğinde de gerçekleştirilir. Hızla gelişen gıda sektörüne ayak uydurabilmek, müşteri taleplerine hızlı ve doğru olarak cevap verebilmek adına başlıca hedefimiz; analiz çeşitliliğini ve kalitesini sürekli olarak arttırmaktır.

Ürün Grupları Analiz Adı Metot Akreditasyon Durumu 


Tahıllar 


*Hektolitre Ağırlığı Tayini 


TS EN ISO 7971-3
Arpa, Buğday

*Yabancı Madde Tayini TS 4078, TS 2974
Yağlı Tohumlar*Yabancı Madde Tayini TS 2947 EN ISO 658 Buğday*Süne Zararı TespitiTS 2974"*" işaretli analizler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı Control Union Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Faaliyet konuları arasında yer almaktadır.

"Analiz süreleri için tıklayın."