Kimyasal Analiz

Kimyasal Analiz Laboratuvar Birimimizde tahıl ürünleri, gıda, yem ve bitkisel kökenli yağ numunelerinde kimyasal kalite özelliklerinin kontrol edilmesini sağlayan parametrelerin tayinine yönelik analizler yapılmaktadır. Yaş kimya grubunda gerçekleştirmiş olduğumuz analizler; Kantitatif Analiz (Nicel Analiz) türünde olup; numunede aranan parametrelerin miktarsal tespiti için yapılan çalışmadır. Kantitatif analiz grubu gravimetrik ve volumetrik analizler olmak üzere iki ayrı gruptan oluşur. Gravimetrik analiz, tayini yapılan parametrenin (yağ tayini; Rutubet ve Uçucu Madde Tayini, Ham Selüloz tayini, Ham kül Tayini, Asitlik Tayini, Düşme sayısı tayini vb.)  miktarının kütle ölçümüne dayanarak bulunması iken volumetrik analiz (protein Tayini, üreaz aktivitesi, KOH da Çözünebilir Protein, Peroksit Tayini, İyot Değeri vb.)  tayini yapılan parametrenin ; içeriği ve konsantrasyonu bilinen bir reaktif ile reaksiyona sokularak, harcanan miktarının matematiksel formül ile tespiti esasına dayanır.

Yaş Kimya analizleri, numuneler içerisinde istenilen parametrelerin tanımlanması, gıda güvenliğinin sağlanması ve numuneye ait gıda-kalite parametrelerinin oluşturulması adına önemli bir analiz grubudur. Analizlerimiz ulusal ve uluslararası metotlara göre (TSE, ISO, EN vb.) uzman personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ürün Grupları Analiz Adı Metot Akreditasyon Durumu 


Tahıl ve Tahıl Ürünleri

Rutubet Tayini TS EN ISO 712Hububat ve Baklagiller

Protein Tayini TS EN ISO 20483Buğday ve Buğday Unu

Yaş Gluten Tayini- Glutomatik ISO 21415-2Buğday ve Buğday Unu


Yaş Gluten/ Wet Gluten
Manuel

ISO 21415-1 


Buğday ve Buğday Unu

Gluten Indeks/ Gluten IndexISO 21415-1 


Buğday ve Buğday Unu

Kül Tayini TS EN ISO 2171 


Buğday ve Buğday Unu

Düşme Sayısı Tayini TS EN ISO 3093Buğday ve Buğday Unu

Normal Sedim Tayini TS EN ISO 5529 


Buğday ve Buğday Unu


Beklemeli Sedim/
Delayd Sedim 

- 


Buğday ve buğday Unu

Alveograf özelliklerinin Tayini TS EN ISO 27971Yem

Rutubet ve Uçucu Madde TayiniGafta 2:1, ISO 6496Yem

 Ham Protein (N*6,25) Tayini 


Gafta 4:1; TS EN
ISO 5983-2Yem

Ham Kül Tayini 


 Gafta 11:0; TS
ISO 5984


Yem


Ham Kum/Silis
(HCl de Çözünmeyen Kül) Tayini


Gafta 12:0; TS
ISO 5985 Yem

 Ham Yağ Miktarı Tayini 


Gafta 3:0;
ISO 6492 Yem

Ham Selüloz Tayini 


Gafta 9:0;  TS EN
ISO 6865 Yem

Üreaz Aktivitesi TayiniTS 4707 ISO 5506Yağlı Tohumlar

Rutubet ve Uçucu Madde TayiniISO 665 Yağlı Tohumlar

Ham Yağ Tayini ISO 659 Yağlı Tohumlar

Ekstrakte Edilen Yağda Serbest Yağ Asitleri Tayini ISO 660 Soya Fasulyesi

Ham Protein (N*6,25) Tayini 


ISO 5983-1: 2006/
Cor.1: 2008 Soya Fasulyesi

Ham Selüloz Tayini AOCS Ba 6-84 2009 Yağlar / Ham Yağlar

Rutubet ve Uçucu Madde TayiniISO 662Yağlar / Ham Yağlar

Çökelti(Sediment) TayiniISO 15301  


Yağlar / Ham Yağlar

Serbest Yağ Asitleri Tayini ISO 660 Yağlar / Ham Yağlar

Klasik Birim Hacim Kütlesinin Tayini (Density)ISO 6883 Yağlar / Ham Yağlar

Çözünmeyen Safsızlık Muhtevasının TayiniISO 663 Yağlar / Ham Yağlar

Renk Tayini -LOVİBOND KOLORİMETRESİ İLETS ISO 15305Yağlar / Ham Yağlar

Parlama Noktası  Tayini TS ISO 15267Yağlar / Ham Yağlar

İyot Sayısı TayiniTS EN ISO 3961Yağlar / Ham Yağlar

Peroksit Sayısı TayiniTS EN ISO 3960


Süt tozu/ Peyniraltı suyu tozu Yanık Parçacık TS 7502 ISO 5739 


 


Mısır

Rutubet Tayini ISO 6540  


Fasulye

Rutubet Tayini ISO 24557  
Soya Fasulyesi ve Küspeleri 


Potasyum Hidroksit Çözeltisinde
Çözünür Protein Tayini

TS EN ISO 14244