Kimyasal Analiz

Kimyasal Analiz Laboratuvar Birimimizde tahıl ürünleri, gıda, yem ve bitkisel kökenli yağ numunelerinde kimyasal kalite özelliklerinin kontrol edilmesini sağlayan parametrelerin tayinine yönelik analizler yapılmaktadır. Yaş kimya grubunda gerçekleştirmiş olduğumuz analizler; Kantitatif Analiz (Nicel Analiz) türünde olup; numunede aranan parametrelerin miktarsal tespiti için yapılan çalışmadır. Kantitatif analiz grubu gravimetrik ve volumetrik analizler olmak üzere iki ayrı gruptan oluşur. Gravimetrik analiz, tayini yapılan parametrenin (yağ tayini; Rutubet ve Uçucu Madde Tayini, Ham Selüloz tayini, Ham kül Tayini, Asitlik Tayini, Düşme sayısı tayini vb.)  miktarının kütle ölçümüne dayanarak bulunması iken volumetrik analiz (protein Tayini, üreaz aktivitesi, KOH da Çözünebilir Protein, Peroksit Tayini, İyot Değeri vb.)  tayini yapılan parametrenin ; içeriği ve konsantrasyonu bilinen bir reaktif ile reaksiyona sokularak, harcanan miktarının matematiksel formül ile tespiti esasına dayanır.

Yaş Kimya analizleri, numuneler içerisinde istenilen parametrelerin tanımlanması, gıda güvenliğinin sağlanması ve numuneye ait gıda-kalite parametrelerinin oluşturulması adına önemli bir analiz grubudur. Analizlerimiz ulusal ve uluslararası metotlara göre (TSE, ISO, EN vb.) uzman personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ürün Grupları Analiz Adı Metot Akreditasyon Durumu 


Yem

*Ham Protein (N*6,25) Tayini  TS EN ISO 5983-2Hububat ve Baklagiller

*Protein Tayini TS EN ISO 20483Yem

*Yağ Tayini ISO 6492 Yağlı Tohumlar


*Yağ Tayini

TS EN ISO 659

 


Yem

*Rutubet ve Uçucu Madde TayiniISO 6496

 


Yağlı Tohumlar

*Rutubet ve Uçucu Madde Tayini  TS EN ISO 665

 


Yem

*Ham Selüloz TayiniTS EN ISO 6865  Yem

*Ham Kül Tayini TS ISO 5984

 


Yağlı Tohumlar


*Asitlik Tayini

TS EN ISO 660

 


Tahıl ve Tahıl Ürünleri

*Rutubet  TayiniTS EN ISO 712Buğday ve Buğday Unu

*Düşme Sayısı TayiniTS EN ISO 3093 Buğday ve Buğday Unu

 *Yaş Gluten Tayini- Glutomatik


TS EN ISO 21415-2"*" işaretli analizler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı Control Union Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Faaliyet konuları arasında yer almaktadır.

 "Analiz süreleri için tıklayın."