Fsc Sertifikasyonu

Orman Yönetim Sertifikasyonu, orman kaynaklı kereste ürünlerinin, giderek önem kazanan sorumlu ve sürdürülebilir yollarla yönetildiği konusunda halka güven verir.

Sorumlu ve sürdürülebilir orman yönetimi son on yılda çok önemli bir sorun haline gelmiştir.

Yetersiz ve yanlış orman yönetimi uygulamaları birçok ormanın uzun vadeli yaşaya bilirliğini tehdit etmekte ve bu da olumsuz sosyal ve çevresel etkiler ile sonuçlanacak şekilde ormanların ekonomik potansiyelini önemli ölçüde azaltmaktadır.

Kamu bilinci ve sertifikalı kereste ürünlerine yönelik talep artmakta ve Orman Yönetim Sertifikasyonu, orman kaynaklı kereste ürünlerinin sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde yönetildiğine dair gerekli güvenceyi vermektedir.

Kereste ürünlerinin kaynağının sertifikalı bir orman olduğunu garanti etmek ve bu garantiyi son kullanıcıya aktarmak isteyen imalatçılar ve tedarikçiler kaynağa dair kanıt sağlamalıdır. Bu, Gözetim Zinciri (CoC) sertifikasyonu ile sağlanır.

Control Union Certifications, Orman Yönetim Konseyi (FSC), PEFC Konseyi (Orman Sertifikasyon Planları Onay Programı), Keurhout ve AB Kereste Yönetmeliği (AB TR) için gözetimler, denetimler, doğrulamalar yapan ve sertifikalar sağlayan bağımsız bir sertifikasyon kuruluşudur.