T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TEŞVİKLERİ İÇİN ISO 50001:2018 BELGESİ ŞARTI

Asıl faaliyet alanı elektrik üretimi olan, elektrik üretim lisansına sahip tüzel kişiler dışında kalan, yıllık toplam enerji tüketimleri asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) olan ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren, her türlü mal üretimi yapan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler teşvik programından yararlanabilir.

Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

Programın amacı ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin enerji verimliliklerinin artırılmasını sağlamaktır. Bu kapsamda Verimlilik Artırıcı Projeler ve Gönüllü Anlaşmalar adı altında 2 alt program uygulanmaktadır.


Her iki program içinde;

·Başvuru tarihi itibariyle Bakanlık veri tabanında kayıtlı olması
·Enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirmesi
·Son 3 yıla ait yıllık toplam enerji tüketimleri ortalamasının asgari 500 TEP olması ve bu verilerin veri tabanına girilmesi,
·TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına göre Türkak Akredite kuruluşlardan belgeye sahip olmak

Detaylı bilgi için https://evdes.enerji.gov.tr adresini ziyaret edebilir veya 0216 469 7557 no’lu telefondan ve turkey@controlunion.com mail adresinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz .