22 Şubat 2024 tarihinde IAF ve Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), yeni ve mevcut ISO yönetim sistemleri standartlarına yönelik İklim Eylemi Değişikliklerinin yakında yayınlanacağını vurgulamak için ortak bir tebliğ yayınladı.

22 Şubat 2024 tarihinde IAF ve Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), yeni ve mevcut ISO yönetim sistemleri standartlarına yönelik İklim Eylemi Değişikliklerinin yakında yayınlanacağını vurgulamak için ortak bir tebliğ yayınladı.

 

Buna göre IAF Teknik komite aşağıdakilere karar vermiştir;

 

İklim değişikliğinin yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşma kabiliyeti üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurma ihtiyacını ele almak için bir dizi mevcut yönetim sistemi standardına iki yeni ifade eklenmektedir ve geliştirilmekte/revize edilmekte olan tüm yeni standartlara dahil edilecektir. Değişiklikler ilk olarak bu yayınlanmış standartlara Değişiklik olarak getirilmektedir.

 

“4.1 ve 4.2 maddelerine ilişkin gerekliliklerin genel amacı değişmemiştir; bu maddeler zaten kuruluşun yönetim sisteminin etkinliğini etkileyebilecek tüm iç ve dış konuları dikkate alması ihtiyacını içermektedir; bu yeni eklemeler İklim Değişikliğinin yönetim sistemi içinde dikkate alınmasını ve toplumumuz için kuruluşların bunu şimdi dikkate almasını gerektirecek kadar önemli bir dış faktör olduğunu garanti etmektedir.

 

” Gerekliliklerin genel amacının değişmediğine dikkat çeken yukarıdaki ifade ve bu değişikliğin yeni bir gereklilikten ziyade bir açıklama olarak ele alınması nedeniyle, bu durumda tam bir geçiş programına ihtiyaç olmadığı düşünülmektedir”

 

BUNUNLA BİRLİKTE;

Sertifikalı Kuruluşlardan Beklentiler

-          Sertifikalı kuruluşlar, kendi yönetim sistem(ler)inin geliştirilmesi, sürdürülmesi ve etkinliği kapsamında İklim Değişikliği hususlarını ve risklerini dikkate aldıklarından emin olmalıdır.

-          İklim Değişikliği, diğer konularla birlikte, ilgili olup olmadığına karar verilmeli ve ilgili ise, yönetim sistemleri standartları kapsamında bir risk değerlendirmesi dahilinde ele alınmalıdır. Bir kuruluşun birden fazla yönetim sistemi işlettiği durumlarda (örneğin Kalite Yönetimi ve İş sağlığı ve güvenliği Yönetimi), İklim Değişikliğinin, ilgili olduğu tespit edilirse, her bir yönetim sistemi standardı kapsamında değerlendirilmesini sağlamalıdır.

-          Bazı iklim değişikliği hususlarının ve risklerinin uygulanabilir yönetim sistemi kapsamından veya sektörden bağımsız olarak genel nitelikte olabileceği (örneğin mevzuata uygunluk veya operasyonel uyarlanabilirlik ve kurumsal esneklikle ilgili olduğunda), diğerlerinin ise yönetim sistemi standartlarının gerekliliklerine, belirli sektörlere (örneğin enerji üretimi, tarım ve balıkçılık) ve kuruluşun özelliklerine (örneğin coğrafi konum, tedarik zincirinin yapısı veya işgücü dinamikleri) özel olarak endeksleneceği belirtilmektedir.

 

Belgelendirme Kuruluşlarından Beklentiler

-          Belgelendirme Kuruluşları, madde 4.1 ve 4.2'nin gerektirdiği şekilde, tüm dahili ve harici konuların kuruluş tarafından ilgili olup olmadığının belirlenmesini ve ilgili ise yönetim sisteminin/sistemlerinin geliştirilmesi ve etkinliğinde dikkate alınmasını sağlamalıdır.

-          İklim Değişikliği ile ilgili yeni eklemelerle, Sertifikasyon Kuruluşlarının İklim Değişikliğinin dikkate alındığından ve yönetim sistemi için ilgili bir konu olarak belirlenmişse, kuruluşun hedeflerine ve azaltma faaliyetlerine gerektiği şekilde dahil edildiğinden emin olmaları beklenmektedir. Kuruluş tarafından yönetim sistemi için ilgili bir konu olmadığı düşünüldüyse, UDK’nın, kuruluşun bu tespiti yapma ve uygun olduğunda ilgili eylemleri uygulama sürecinin etkinliğini sağlaması beklenmektedir.

 

 

Ne zaman uygulanacak?

a)       Değişikliklerin 23 Şubat 2024 tarihinde standartlar için yayınlanması başlamıştır. Yukarıda belirtildiği gibi, bir kuruluşun yönetim sistem(ler)inin bağlamını etkileyen İklim Değişikliği ile ilgili konular genellikle kuruluşlar tarafından hali hazırda dikkate alınmalıdır.

b)      Bu nedenle, yayınlandıktan sonra, belgelendirme kuruluşları yeni metni kuruluşun ve bağlamının denetimine dahil etmelidir. Normal uygulamada olduğu gibi, sertifikalı bir kuruluşun İklim Değişikliği de dahil olmak üzere ilgili olarak belirlenen tüm dış ve iç konuların dikkate alındığını gösteremediği durumlarda, uygun bir bulgu ortaya konulmalıdır.

c)       MS standartları ISO değişiklik sürecinden geçecektir, ancak bu göz önünde bulundurulduğunda revize edilmiş bir sertifika düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır;

-          Her bir YS standardının yayın yılı değişmeyecektir.

-          Belgelendirilmiş YS için uygulama kapsamında bir değişiklik yoktur.

-          Sertifikalı YS'nin etkinliği üzerinde önemli bir etki yoktur.

-          Sertifikalı kuruluşların yeni gereklilik nedeniyle nihayetinde girecekleri yöntem ve eylemler, halihazırda YS kapsamında ele aldıkları diğer herhangi bir bağlamsal konuda gelecekte değişiklik olması durumunda uygulayacakları yöntem ve eylemlere benzeyecektir.