Sertifikasyon

Organik Tarım
SB-ORG-F-24 Uzaktan Denetim Başvuru Formu İnceleyin
Organik Tarım Başvuru Formu İnceleyin
Organik Tarım Fiyatlandırma Talimatı İnceleyin
Organik Tarım Güncel Müteşebbis Listesi İnceleyin
Organik Tarım Sertifikasyon Süreci İnceleyin
Organik Tarımın Esasları Ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik İnceleyin
TC. 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu İnceleyin
İyi Tarım Uygulamaları
İTU Uzaktan Denetim Başvuru Formu İnceleyin
İTU Başvuru Formu İnceleyin
İTU Fiyatlandırma Talimatı İnceleyin
İTU Güncel Müteşebbis Listesi İnceleyin
İTU Sertifikasyon Süreci İnceleyin
İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik İnceleyin
GlobalGap
Globalgap Başvuru Formu Ürün Tabanlı (CB) İnceleyin
Globalgap Başvuru Formu Gözetim Zinciri (CoC) İnceleyin
Globalgap Başvuru Formu Hayvancılık ve Su Ürünleri İnceleyin
Tekstil Programları (GOTS, CCS, OCS, RCS, GRS)
Tekstil Başvuru İnceleyin
Tekstil Sertifikasyonu Fiyatlandırma Talimatı İnceleyin
Kimyasal Onay Başvuru Formu İnceleyin
Chemical Approval Application Form İnceleyin
Kimyasal Onay Sözleşmesi İnceleyin
Chemical Approval Agreement İnceleyin
CUGB Kontrol Yönetmeliği İnceleyin
Uygunsuzluk Kapatma Kılavuzu İnceleyin
Müşteri Portalı Üzerinden Logo Kullanım Başvuru Kılavuzu İnceleyin
GOTS Boya ve Kimyalsal Başvuru ve Değerlendirme İş Akışı Şeması İnceleyin
Taşıma Sertifikası Başvuru Kılavuzu İnceleyin
CIS-TC (RWS-RMS) Başvuru Kılavuzu İnceleyin
Etiketleme Rehberi İnceleyin
Genel Dokümanlar
Sertifikasyon Tedarikçi ve Taşeron Listesi İnceleyin