Yem

Yem endüstrisinde yem üretim gözetimi ve kontrolü ihtiyacı, ürünün kalite spesifikasyonlarının depolama ile ilgili kalite kaybına düşürmemesi için önemlidir özellikle ürünün özellikle haşere kontrolü söz konusu olduğunda bu duruma daha çok dikkat edilmelidir. 

Hizmetlerimiz arasında depo ve ambarların denetimi, sevkiyatların izlenmesi, yemin tüm aşamalarda gerekli standartta olmasını sağlamak için numune alınması yer almaktadır.

Talep edilmesi halinde ilgili mevzuata uygunluğun ve gerekli standartların karşılandığından emin olmak için rutin denetimler de gerçekleştiriyoruz. 

Tüm bunlarla birlikte laboratuvar hizmetlerimizle birlikte yemler de kalite özelliklerinin değerlendirilmesi için yaş kimya grubundaki analizlerimizle (Rutubet ve Uçucu Madde, Yağ Miktarı, Selüloz Miktarı, Protein Miktarı, Kül Miktarı, Üreaz Aktivitesi, KOH da çözülebilen Protein Miktarı vb.) hizmetlerimizi sağlamaktayız.