Responsıble Down Standard (RDS)

Responsible Down Standard (RDS)'nin kapsamı, çiftlikler ve kesimhanelerden (hayvan refahı) tüy işlemcileri ve giysi fabrikalarına kadar (izlenebilirlik) tüm tüy tedarik zincirini kapsar. Tüy endüstrisinde en iyi hayvan refahı uygulamalarını devamlı olarak iyileştirmek için Control Union, tedarik zincirinizin RDS'ye uyup uymadığını kontrol etmek üzere denetimler gerçekleştirir.

Bağlantıyı tıklayarak Responsible Down Standard resmi sayfasına ulaşabilirsiniz.