Regenagri Content Standard Sertifikasyonu (RegenagriCS)

Regenagri Content Standardı (regenagriCS), regenagri standartlarını uygulamayı ve sertifikalandırmayı isteyen tedarikçileri desteklemeyi amaçlamaktadır. Rejenagri sadece elyaf malzemeler için geçerlidir.

Regenagri programı sürekli bir iyileştirme modeli üzerine kuruludur ve elyaf tarımından bitmiş ürünlere kadar bütün tedarik zincirini kapsar. Regenagri Standard kriterleri tüm tedarik zinciri için geçerlidir. Regenagri Standardının (çiftlikler için) değerlendirme metodolojisi, yenileyici uygulamaların değerlendirilmesine, iyileştirme alanlarının belirlenmesine, zaman içindeki ilerleme ve sonuçların ölçülmesine olanak sağlar. RegenagriCS , regenagri malzemelerinin saklama zinciri sertifikasyonu için gerekli şartları sağlar.

RegenagriCS, regenagri Standardına göre sertifikalandırılmış çiftlikten gelen malzemeler için gözetim zinciri sertifikası sağlayan uluslararası, gönüllü bir standarttır. Standart, ilk işleme noktasından nihai ürüne kadar regenaktif olarak yetiştirilen elyafın içeriğini belgelemek için kullanılır. Regenaktif materyalinin içeriğinin doğrulanması, Textile Exchange’in Content Claim Standard (CCS) ilkelerine dayanmaktadır.

Control Union Türkiye’deki ilk ve tek Regenagri Standardı denetim ve sertifikasyon hizmetleri  sunan sertifikasyon şirketidir. 


Regenagri hakkında daha fazla bilgi için: https://regenagri.org