Global Organic Textile Standard (GOTS)

Global Organic Tekstil Standart’ı (GOTS), tekstil tedarik zincirinin tamamını, bağımsız sertifikasyon ile belgelendiren, ekolojik ve sosyal kriterler de dahil olmak üzere organik lifler için tekstil işleme koşullarını belirleyen, dünya çapında önde gelen standartlardandır.

Versiyon 4.0, Versiyon 3.0'ın tanıtılmasından 3 yıl sonra ve 1. Versiyonun yayınlanmasından 9 yıl sonra, 1 Mart 2014'te yayınlanmıştır. Bu bölümdeki bilgiler, standardın içeriği ve temel gereksinimleri hakkında genel bir bakış sağlamak içindir. Standarttaki tüm kriterleri yansıtmaz ve bu nedenle herhangi bir resmi amaç için kullanılamaz.

Bu standardın amacı, çevresel ve toplumsal olarak sorumlu bir üretim anlayışıyla son tüketiciye güvenilir bir teminat vermek üzere hammaddelerin hasadından başlayarak etiketlendirmeye kadar tekstil ürünlerinin organik statüsünü sağlamak için koşulları tanımlamaktır.

Tekstil üreticileri, tüm önemli pazarlarda kabul gören bu sertifikayla organik kumaşlarını ve giysilerini rahatlıkla ihraç etmektedir.

Bu standart en az 70%’i sertifikalı organik doğal elyaftan üretilmiş tüm tekstil ürünlerinin üretimini, işlenmesini, ambalajlanmasını, etiketlenmesini, ticaretini ve dağıtımını kapsamaktadır.Nihai ürünler, elyaf ürünler ile sınırlı olmamak şartıyla, iplik, kumaş, giysiler, moda tekstil aksesuarları (taşınan ya da giyilen), tekstil oyuncakları, ev tekstili, yatak ve yatak ürünleri ve aynı zamanda tekstil kişisel bakım ürünlerini içerebilir. Standart deri ürünler için kriterleri belirlememektedir.

Organik Elyaflar için Kabul Edilen Kriterler

Elyafların tanınmış uluslararası veya ulusal standartlara (IFOAM ailesi, EEC 834/2007, USDA NOP) göre organik sertifikası olmalıdır. Ayrıca uygulanabilir tarım standardı izin veriyorsa, geçiş dönemi liflerinin belgelendirilmesi de bu standart kapsamında mümkündür.

Etiketleme Kriterleri: Standart iki ayrı etiketleme sınıfı tanımlamıştır:

Etiket Sınıfı 1: Organic “Organic” ifadesini taşıyan tekstil ürününde en az %95 sertifikalı organik elyaf bulunmalıdır. Etiket Sınıfı 2: Made with % Organic “Made with % Organic” etiket sınıfına sahip bir üründe en az %70 sertifikalı organik elyaf bulunmalıdır. Aynı tipteki konvansiyonel ve organik elyafların, aynı üründe karıştırılması yasaktır. Konvansiyonel pamuk, angora yün ve virgin polyestere ürün bileşiminde müsaade edilmemektedir.

Çevresel Kriterlerin Bazıları

·İşlem zinciri her aşamasında organik elyaf ürünleri geleneksel elyaf ürünlerinden ayrılmalı ve açıkça tanımlanmalıdır.
·Tüm kimyasal girdiler (örneğin boyalar, yardımcı maddeler ve proses kimyasalları) değerlendirilmeli ve toksisite ve biyolojik bozunabilirlik / elimine edilebilirlik ile ilgili temel gereksinimleri karşılamalıdır.
·Zehirli ağır metaller, formaldehit, aromatik çözücüler, fonksiyonel nano parçacıklar, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GMO) ve bunların enzimleri gibi girdiler yasaklanmıştır.
·Sentetik haşıl maddelerinin kullanımı kısıtlandırılmıştır. Örme ve dokuma yağları ağır metal içermemelidir.
·Oksijen bazlı ağartıcılara izin verilmektedir. (Klor bazlı ağartıcılar kullanılamaz)
·Kanserojen amin bileşiklerini açığa çıkaran azo boyaları yasaklanmıştır.
·Aromatik solvent kullanılan transfer baskı ve Fitalat – PVC kullanılan plastisol baskı yasaklanmıştır.
·Aksesuarlar için de kısıtlamalar mevcuttur (örneğin PVC, nikel veya krom izin verilmemektedir)
·Ambalaj malzemesi PVC içermemelidir. Ambalaj malzemesinde kullanılan kâğıt veya karton, asma etiketleri vb. geri dönüştürülmüş olmalı veya FSC yada PEFC'ye göre sertifikalandırılmalıdır.
·Tüm ıslak işlem ünitelerindeki atık su fonksiyonel bir atık su arıtma tesisinde işleme tabi tutulmalıdır.

Ürün Kriterlerinin Bazıları

·Hammaddeler, ara ürünler, nihai tekstil ürünleri ve aksesuarları istenmeyen kalıntılarla ilgili sınırları karşılamalıdır.
·Teknik kalite parametreleri karşılanmalıdır (sürtünme, ter, ışık ve yıkama haslığı vs. değerleri)

Sosyal Kriterlerin Bazıları

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) temel normlarına dayanan sosyal kriterlerin tüm işlemciler ve üreticiler tarafından karşılanması beklenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır.

·Zorunlu ya da bağlı işgücü yasaklanmıştır.
·Örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı engellenemez.
·Çalışma koşulları güvenli ve sağlık açısından uygun olmalıdır.
·Çocuk işçi çalıştırılamaz.
·Minimum asgari ücret uygulanmalıdır.
·Çalışma saatleri belirlenen yasal şartlara uymalıdır.
·Hiçbir sebeple ayrımcılık uygulanamaz.
·Çalışanlara düzenli istihdam sağlanmalıdır.
·Sert ya da insanlık dışı muamele yasaktır.

Bağlantıyı tıklayarak GOTS resmi sayfasına ulaşabilirsiniz.