Content Claım Standard (CCS)

Standardın hedefi, üründe iddia edilen hammaddenin içerik doğruluğunu garanti altına almaktır. CCS üründe yer alan hammaddenin varlığının ve miktarının, bağımsız değerlendirilmesi ve doğrulanması akredite sertifikasyon kuruluşları aracılığı ile belgelendirilerek yapılmaktadır.

Bağlantıyı tıklayarak Content Claim Standard resmi sayfasına ulaşabilirsiniz.