RSPO- Roundtable On Sustainable Palm Oil

Palm yağı, dünyanın en çok tüketilen gıda bileşenleri arasındadır ve tüm paketlenmiş gıda ürünlerinin yaklaşık yarısında kullanılmaktadır.

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Hurma ağacı yetiştiricilerinin ve Palm Yağı üreticilerinin çevre ve yerel halk üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve sürdürülebilirlik esasına dayılı sertifikalı Palm Yapı üretmek için belirli kriterler ortaya koymuştur.

RSPO' nun temel amacı, tedarik zinciri içinde işbirliği yoluyla sürdürülebilir palmiye yağının büyümesini ve kullanımını teşvik etmek ve paydaşları arasında bir diyalog başlatmaktır.

RSPO sertifikasyonu, artan kar, gelişmiş planlama ve daha az işlem sonrası doğrulamaya yol açabilecek kaynakların ve sistematik yönetim uygulamalarının daha iyi kullanılmasına yardımcı olabilir.

Control Union, denetimlerin ve sertifikaların yürütülmesi için ASI tarafından akredite edilmiş ve RSPO denetimlerini yürütme yetkisine sahip uluslararası bir denetim ve belgelendirme kuruluşudur.