ISCC

ISCC, tüm hammaddeler ve pazarlar için sürdürülebilirlik gereksinimlerine yönelik çözümler sunan, dünya çapında lider bir sertifikasyon sistemidir.
Tarım ve ormancılık biyokütlesi, biyojenik atıklar ve kalıntılar, döngüsel malzemeler ve yenilenebilir kaynaklar dahil olmak üzere her türlü sürdürülebilir hammaddeyi kapsar. 
Bağımsız ISCC sertifikasyonu, firmalar için çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir üretim ve kullanım uygulamaları geliştirmelerine, sera gazı emisyonu tasarrufuna ve tedarik zinciri boyunca izlenebilirliği sağlamalarına yardımcı olur.

ISCC sertifikasyonu, aşağıdaki tedarik zinciri aktörlerini kapsar;
·Birincil üreticiler (Çiftlik, tarlalar, atık ve kalıntıların menşei noktaları- Tedarik zincirinin bu paydaşları için sertifikasyon zorunluluğu yoktur),
·İlk toplama noktaları,
·Proses /dönüşüm birimleri (ara ürün ya da nihai yakıt üreticileri),
·Ham/ara ürün veya nihai yakıt tüccarları.
Sürdürülebilir malzemenin tedarik edileceği pazara bağlı olarak, belirli bir sertifikasyon sistemi (ISCC EU, ISCC PLUS) seçilmelidir.

ISCC EU: 

Bu sertifikasyon programının;

Pazar/uygulama kapsamı: AB biyoyakıt endüstrisi
Kapsadığı malzemeler:  Her türlü tarım ve ormancılık hammaddeleri, atık ve kalıntılar, biyogaz ve algler. 

ISCC PLUS: 

Bu sertifikasyon programının;

Pazar/uygulama kapsamı: AB dışındaki döngüsel ve biyo-tabanlı ürünler, yenilenebilirler, gıda, yem, biyoyakıt endüstrisi
Kapsadığı malzemeler:  Her türlü tarım ve ormancılık hammaddeleri, atık ve kalıntılar, biyogaz ve algler, döngüsel ve biyo-tabanlı ürünler, biyolojik kökenli olmayan yenilenebilir hammaddeler (Örn; yenilenebilir enerjinin kullanılması).