FairWild

FairWild Standardı, sürdürülebilir doğadan toplama, sosyal sorumluluk ve adil ticaret ilkelerine olan bağlılıklarını göstermek isteyen yabani bitki toplama faaliyetleri için geçerlidir. FairWild sertifikasyonu, tüccarlarından tüketicilere kadar tüm alıcıların, yasal ve sürdürülebilir olarak ürün alışverişi yaptıkları anlamına gelir.  Yabani bitkileri hasat eden yerel topluluklara kadar sürece dahil olan paydaş adil ticarete tabidir. FairWild Standardı, doğadan toplanan bitki, meyve, kök ve mantarların çeşitli ekolojik, sosyal ve ekonomik gerekliliklere karşı hasat edilmesini ve alınıp satılmasını değerlendirir. Kaynakların, kırsal üreticilere fayda sağlayarak, sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini, hasat edilmesini ve alınıp satılmasını sağlamak için gösterilen çabaları destekler.

Control Union, 2017 sonunda FairWild kuruluşu tarafından akredite edilmiştir.

FairWild sistemi kapsamında üç farklı türde operatör (şirket) tanımı yapılır. Şirket faaliyetlerine bağlı olarak aynı anda birden fazla kategoride sınıflandırma yapılabilir.

FairWild Sertifikalı Yabani Bitki Toplama Operasyonları: 

-FairWild Standardı'na göre sertifikalandırılan yabani bitki toplama faaliyetleri .

-Gıda İşleme Üniteleri ve Tüccarlar: Toptancılar, içerik distribütörleri ve FairWild içeriklerinin veya yarı mamullerin ara işlemcileri.

-Lisans Sahipleri: Nihai ürün marka sahipleri, diğer bir deyişle, FAIRWILD® markası veya tasarım işaretini (ya da FairWild Standardı'nı gösteren başka bir dikkat çekici ifade) kullanarak nihai ambalaj ürününün etiketlenmesi ve pazarlanmasından sorumlu şirketler.