MSC Deniz Yönetim Kurulu(Marine Stewardship Council)

Marine Stewardship Council'in (MSC) sürdürülebilir balıkçılığa yönelik prensipleri ve kriterleri 1999'da sürdürülebilir balıkçılığı teşvik etmek için bir yöntem olarak geliştirilmiştir. MSC standartları; büyüklükleri, türleri veya bölgeleri ne olursa olsun yalnızca doğal yaşamda avlanan balıklar için geçerlidir. MSC'nin, çevresel olarak sürdürülebilir, iyi yönetilmiş balıkçılığı belirleme standartları üç ana prensibe dayanır: balık stoku durumu, balıkçılığın çevresel ekosistem üzerindeki etkisi ve balıkçılık yönetim sisteminin etkinliği ve performansı. Balık ürünlerinin denizden tabağa kadar doğru bir şekilde satıldığından emin olmak için plan, MSC Deniz Yönetim Kurulu (CoC) standardı tarafından da desteklenmektedir. Bu standart, sertifikalı ürünlerin satın alınması, işlenmesi ve satışına yönelik kurallar sağlar.

MSC Deniz Yönetim Kurulu prensipleri şunlardır:

Sertifikalı bir tedarikçiden satın alma
Sertifikalı ürünlerin tespit edilebilir olması
Sertifikalı ürünlerin ayrılması
İzlenebilirlik ve hacimlerin kaydedilmesi
Kuruluşun bir yönetim sistemine sahip olması

Nelerden faydalanacaksınız?

MSC etiketli ürünler pazara daha rahat girebilir. Çevresel ve sosyal olarak etiketlenen ürünlere yönelik tüketici tercihinin artması sebebiyle MSC standartları izlenerek daha sağlam yönetim planlarına sahip olma yönünde bir eğilim vardır.

Küresel sertifikasyon uzmanlığı: Control Union küresel bir ölçekte faaliyet gösterir ve çok çeşitli sertifikasyon programları sunar. GLOBALG.A.P. Aquaculture, EU Organic Aquaculture, MSC Chain of Custody ve ISO 9001 gibi bazı programlar ASC ile bağlantılı olabilir.
Yerel uzmanlık: Dünya çapındaki ağımız sertifikasyonun daha etkin ve uygun maliyetli olmasını sağlar. Tüm ofislerimizde aynı sıkı ve profesyonel denetim ve sertifikasyon prosedürlerini uyguluyoruz.