GLOBALG.A.P Su Ürünleri Esası

Sorumlu ve sürdürülebilir balıkçılık son on yılın önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Yetersiz ve yanlış balıkçılık uygulamaları, birçok okyanus ekosisteminin uzun vadeli yaşayabilirliğini tehdit etmektedir.

Su ürünleri yetiştiricileri, perakendeciler ve tüketiciler, sağlığa, çevreye ve kaynaklara büyük önem verilen sürekli değişim ve gelişim gösteren, sorumlu bir şekilde elde edilen ürünleri talep etmektedir. GLOBALG.A.P Su ürünleri standardı güvenli ve sürdürülebilir gıda üretiminin sağlanması, hayvan refahı, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve ekolojik önem için dünya genelinde tanınan bir standarttır.

GLOBALG.A.P sertifikası aşağıdaki hususları dikkate alır:

Gıda güvenliği ve izlenebilirlik
Çevre
İşçilerin sağlığı, güvenliği ve refahı
Hayvan refahı
Entegre Ürün Yönetimi (ICM) ve Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP)

Control Union, aşağıdaki alanlarda sertifika hizmetleri sağlar:

Karma Yem: GLOBALG.A.P sertifikalı su ürünleri yetiştiriciliği yapan çiftliklerde kullanılacak karma yemlerin de sertifikalı yem üreticilerinden temin edilmesi gerekmektedir.
Kuluçkahaneler ve Çiftlikler: GLOBALG.A.P Akuakültür Standardı yumuşakçalar, kabuklular ve tüm yüzgeçli türlerin yetiştiricilik aşamalarının belgelendirilmesi için uygulanabilir.
Sertifikasyon süreci anaç, yumurta, balık üretimine kadar tüm aşamaları kapsar.
Gözetim Zinciri: Çiftlikten perakende aşamasına kadar sertifikalı ve sertifikasız ürünlerin ayrımı tüm tedarik zinciri boyunca Gözetim Zinciri Standardı ile gerçekleştirilir.

GRASP-GLOBALG.A.P Sosyal Uygulamada Risk Değerlendirmesi: Çiftlikteki sosyal uygulamaları değerlendirmek için çalışanların sağlığı, güvenliği ve refahının belirli yönlerini ele alan gönüllü bir modül olarak üretilir. Su Ürünleri kapsamı için GRASP modülünün değerlendirilmesi zorunludur.