ASC - Akuakültür Yönetim Kurulu

Akuakültür Yönetim Kurulu (ASC), su ürünleri endüstrisi için dünya lideri bir sertifikasyon programı sağlamak için 2010'da Dünya Vahşi Yaşam Fonu (WWF) ve Hollanda Sürdürülebilir Ticaret Girişimi (IDH) tarafından kurulmuştur. Küresel olarak geniş çeşitlilikte su ürünleri yetiştirme sürecini kapsar ve sorumlu bir üretim sağlamak için tarımın hem çevresel hem de sosyal yönlerini göz önünde bulundurur. ASC sertifikalı bir ürün ayrıca Gözetim Zinciri (CoC) standardı için de sertifikalanmalıdır. Bu standart, sertifikalı ASC ürünlerinin satın alınması, işlenmesi ve satışına yönelik kurallar sağlar.

Mevcut ASC Standartları 17 tür grubunu kapsayan 11 Standarttan oluşmaktadır. Abalon; çift kabuklular (kum midyesi, midye, istiridye, deniz tarağı); tatlı su alabalığı; karides; tilapya ve ayrıca deniz yosunu için ASC-MSC ortak standardı bulunmaktadır.

ASC standartları aşağıdaki prensipleri kapsar:

1-Yasal uyum (yasalara uyum, yasal hak).
2-Doğal çevre ve biyoçeşitliliğin korunması.
3-Su kaynaklarının korunması.
4-Tür ve yabani popülasyon çeşitliliğini koruma (örn., yabani balıklar için tehdit oluşturabilecek kaçışları önleme).
5-Hayvan yemi ve diğer kaynakların sorumlu kullanımı.
6-Hayvan sağlığı (gereksiz antibiyotik ve kimyasal kullanılmaması).
7-Sosyal sorumluluk (örn. çocuk işçiliğinin önlenmesi, işçi sağlığı ve güvenliği, toplanma özgürlüğü, toplum ilişkileri).

Nelerden faydalanacaksınız?

Protein zengini gıda ihtiyacı büyüdükçe balık tüketimi artmaktadır. Bulgular, balık yemenin genel olarak daha sağlıklı ve uygun fiyatlı olduğunu ve et tüketimi ile karşılaştırıldığında çevre için daha iyi olduğunu (tartışılır şekilde) göstermektedir. Günümüzde tüketiciler sorumlu su ürünleri talep etmektedir. ASC, çevresel ve sosyal yönlere yoğunlaşmaktadır.

ASC sertifikası sahiplerinin edineceği faydalar, mevcut pazar konumunun korunmasını ve yeni pazarlara girme potansiyelini içerir.
ASC Sertifikalı çiftlikler faaliyetlerinin çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk doğrultusunda gerçekleştirildiğini kanıtlamaktadır.
Tüketicilerin edineceği faydalar, kolay bir şekilde bilinçli ve sorumlu tercihler yapmayı içerir.