Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik

Türkiye’de organik üretim ve kontrol sertifikasyonu için üretim kuralları, 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve bu kanuna bağlı hazırlanmış Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik kapsamında belirlenmiştir. Bu Yönetmelik Türkiye'de pazarlanacak organik ürünler için zorunludur, bunun yanında Türkiye dışından ithal edilerek organik olarak pazarlanacak ürünleri de kapsamaktadır.