Ab Organik Sertifikası/Yönetmeliği (EU Yönetmeliği)

Organik tarım ilkesi, dengeli ve verimli topraktan sürdürülebilir gıda üretimi anlamına gelir. Çiftlik, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) ve sentetik maddeler olmadan organik ürün düzenlemelerine göre yönetilmelidir. Üretim ve işleme sırasında organik ve organik olmayan ürünler net bir şekilde ayrılmalı ve kontaminasyon engellenmelidir. Organik ürün pazarına ulaşmak için tüm organik üretim zincirinin denetlenmesi gerekir. Tüm gereklilikler yerine getirilirse organik ürün sertifikası düzenlenebilir ve sertifikalı ürünler üzerinde geçerli logo kullanılabilir. Control Union Sertifikasyon Hizmetleri küresel ofis ağı, sertifikasyonu daha etkin ve uygun maliyetli hale getirmemizi ve bununla beraber aynı sıkı profesyonel denetim ve sertifikasyon prosedürlerini sürdürmemizi sağlar.


KOMİSYON YÖNETMELİĞİ EC No 834/2007

Bu yönetmelikte, organik üretimin amaç ve prensipleri, genel üretim kuralları, organik ürün olarak etiketlemenin kuralları, kontrol sistemi ile üçüncü ülkeler ile ticaret şartları yer alır.

Yönetmeliğe aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:EN:PDF


KOMİSYON YÖNETMELİĞİ (EC) No 889/2008

Yukarıda belirtilen 834/2007 sayılı EC yönetmeliğinde belirtilen tüm ürünlerin organik üretim, etiketleme ve kontrolü konularına ilişkin özel kuralları ayrıntılı olarak tanımlamaktadır. 834/2007 sayılı AB Konsey Yönetmeliği temel kural ve standartları sağlarken AB Komisyon Yönetmeliği 889/2008 daha ayrıntılı bir içeriktir. 889/2008 ayrıca “Uygulama Kuralı” olarak adlandırılmaktadır.

Yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R0889-20200107


KOMİSYON YÖNETMELİĞİ (EC) No 1235/2008

834/2007 yönetmeliği altında 32. ve 33. Maddelerinde belirtilen koşulları sağlayan ürünlerin üretim, etiketleme, kontrol ilkeleri ortaya konulurken, üçüncü ülkelerden gelen organik ürünlerin ithalat kurallarını açıklamaktadır.

Yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1235-20200706