GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. standardı, iyi tarım uygulamalarını geliştirir ve tüketicilere çiftlikteki gıda üretimiyle ilgili güvence verir. GLOBALG.A.P. ile üretimde zararlı çevresel etkiler en aza indirilir, kimyasal kullanımı azaltılır ve iş sağlığı ve güvenliği sağlanır.


GLOBALG.A.P. ;1997 yılında Avrupalı büyük perakendeci süpermarketlerin raflarına koydukları tarım ürünlerinin güvenli insan sağlığına zararlı olmadığından emin olmak için bir araya gelip kurdukları ve uygulamaya koydukları bir girişimdir. Günümüzde tüm dünyada geçerli olan global bir standart haline gelmiştir. Avrupa'daki büyük perakendeci ve üreticilerin %70-80'i şu anda GLOBALGAP (EUREPGAP)'e üye veya kayıtlıdır. GLOBALG.A.P. standardı hem bireysel çiftçilere hem de üretici/çiftçi gruplarına (örneğin kooperatifler, büyük ihracatçılar, paketleme evleri vs.) uygulanmaktadır; Üretici/Çiftçi gruplarından ayrıca Kalite Yönetim Sistem dokümanlarına ilişkin unsurları yerine getirmeleri ve üreticiler arasındaki bağlantıları yönetebilecek yeterlilikte olmaları da istenmektedir. Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterleri için Entegre Çiftlik Güvencesi sistemidir. GLOBALG.A.P. Standardı, teknolojik ve pazar gelişmelerini dikkate almak için sürekli iyileştirme yapmakta ve her dört yılda bir revize edilmektedir.