BRCGS Gıda Güvenliği

BRCGS Küresel Gıda Güvenliği Standardı , dünya çapında 130 ülkede, 20.000'den fazla işletme tarafından benimsenen ve Küresel Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) tarafından tanınan bir standarttır.
Bu standart gıda ve gıda bileşenleri imalat, işleme ve paketleme endüstrilerinde; ürün güvenliği, bütünlüğü, yasallığı ve kalitesi ile birlikte bu kriterler için gerekli operasyonel kontrollerini de yönetmek için bir çerçeve sağlar.
Standart, denetlenen tesiste herhangi bir işleme tabi tutulmayan gıda ürünleri için veya şirketin doğrudan kontrolü dışında yapılan; toptan, ithalat, dağıtım veya depolama ile ilgili faaliyetlerine uygulanmaz.