ISCC (International Sustainability and Carbon Certification)

ISCC, sürdürülebilirlik ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan, dünya çapında lider bir sertifikasyon sistemidir.  Gıda ve yem pazarı, biyoenerji sektörü ve kimya pazarı gibi çeşitli pazarlarda tarım ve ormancılık biyokütlesi, biyojenik atıklar ve kalıntılar, döngüsel malzemeler ve yenilenebilir kaynaklar da dâhil olmak üzere her türlü sürdürülebilir hammaddeyi ve son ürünü kapsayan ISCC, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDGs) ve Paris COP21 hedeflerine ulaşılmasına ve uygulanmasına katkıda bulunan bir sertifikasyon programıdır.

Her türlü tarım ve ormancılık hammaddeleri, atık ve kalıntı, biyo-ekonomi ve döngüsel ekonomi ürünleri ISCC sertifikasyonu çerçevesinde sertifikalandırılabilir.

ISCC sertifikasyonuna dâhil olan tedarik zinciri aktörleri:

· Birincil üreticiler (çiftlik/tarla, atık ve kalıntı menşei noktaları, tedarik zincirinin bu paydaşları için sertifikasyon zorunluluğu yoktur),
· Toplama noktaları,
· Proses / üretim / dönüşüm birimleri (ara ürün ya da nihai yakıt üreticileri),
· Hammadde / ara ürün / nihai yakıt tüccarları,
· Depolar

Sertifikasyon türü, sürdürülebilir malzemenin tedarik edileceği pazara göre tercih edilmelidir.

ISCC EU

· Avrupa Birliği ülkelerine satılacak biyoyakıtlar bu kapsama dâhildir. 
· Avrupa Komisyonu tarafından, AB’nin RED ve FQD’de belirtilen biyoyakıtlar için sürdürülebilirlik kriterlerine uygunluğunu gösterir.

ISCC PLUS

· Japonya ve Avustralya gibi Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin enerji sektörünü ve biyoyakıtları kapsamaktadır.
· Endüstriyel uygulamalar ile gıda ve yem pazarları bu kapsama girer.

ISCC CORSIA

· Sürdürülebilir havacılık yakıtlarına yöneliktir.
· CORSIA’ya uygun yakıtlar için sürdürülebilirlik ve GHG kriterlerine uygunluğu gösterir.

Control Union, ISCC EU ve PLUS sertifikasyonunda 2021 yılından bu yana kalifiye Türk denetçileriyle hizmet vermektedir.

Başvuru yapmak için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.