ISO 9001:2015 – Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Nedir?

ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi, tüm dünyada en çok uygulanan ISO 9001 standardının 2015 yılında yenilenmiş olan versiyonudur.

Kuruluşunuzun global anlamda etkili bir kalite yaklaşımına sahip olduğunu ifade eden ISO 9001: 2015 kalite yönetim sistemi, kamu veya özel fark etmeksizin tüm sektörler için uygulanabilir.

ISO 9001:2015 Belgesini Kimler Alabilir?

ISO 9001: 2015 kalite yönetim sistemi, kurumunuzun uluslararası ölçekte ve etkili bir kalite düzeyi olduğunu gösterir. ISO 9001: 2015 koşullarını sağlayan ve kalite yönetimi konusunda devamlı iyileştirmeler yaparak devamlılık gösteren kuruluşlar bu belgeye sahip olabilir.

Ürününe veya hizmetine bakılmaksızın; kamu kurumları, özel şirketler, vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşları, kamu yönetimini ve hükümet departmanları gibi büyük veya küçük ölçekte her türden kuruluş ISO 9001 belgesi alabilir.

ISO 9001:2015 Belgesi Nasıl Alınır?

Kurumunuza ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almak için belli adımları gerçekleştirmeniz gerekir. Bunun için, öncelikle kurumunuzun hedef ve ihtiyaçları belirlenmelidir. 

Bunların ardından, ISO 9001: 2015 standardına uygun bir Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kurmanız gerekir. Kuruluşunuzda KYS kurulumu yapabilmek için ise danışmanlık ve eğitim alabilirsiniz.

Daha sonra ise kurduğunuz bu sistemin ISO 9001: 2015 Standardına göre belgelendirme ve denetim yapan sertifikalı bir denetçi veya denetçiler tarafından kontrol edilmesi gerekir. KYS performansınızın en son ISO 9001 standardına göre değerlendirilmesi başarı ile tamamladığınızda ISO 9001 belgenizi alabilirsiniz.

Unutmamanız gerekir ki ISO 9001 belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır. 

Dolayısıyla, 3 yılda bir kurumunuzda tekrar tekrar kontrol ve denetimler uygulanır. Bu yeniden sertifikalandırma sürecinde standarda yeni eklenen maddeler de dikkate alınır. Bu nedenle, kuruluşunuzun ISO 9001: 2015 belgesini muhafaza edebilmek için yeni standartlarla devamlı iyileştirme yapıyor olması beklenir.

ISO 9001 Belgesi Alabilmek İçin İstenen Evraklar Neler?

ISO 9001 belgesi almak için aşağıdaki belgeleri sağlamanız gereklidir:

 • • SGK Bildirgesi
 • • Vergi Levhası
 • • Belgelendirme Sözleşmesi 
 • • Ticaret Sicil Gazetesi
 • • Faaliyet Belgesi
  • İmza Sirküsü
  • Resmi Çalışan Listesi
  • Faaliyet Sektörünüze Göre Kapasite Raporu
  • Üretim İzni

Başvuru esnasında bu evrakları hazırlamanız gerekmektedir. Ancak gerekli evraklarda olabilecek değişiklikleri göz önünde bulundurarak gerekli belgeleri başvuru sürecinizde yeniden kontrol etmelisiniz.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri Nelerdir?

ISO 9001 kalite yönetim sistemi standart, yedi yönetim prensibine dayanılarak geliştirilmiştir.

Bu uluslararası standardı uygulamak şunları sağlamaya yardımcı olur:

• Süreç şeffaflığı.
• Net sorumluluk ilkeleri.
• İç/Dış müşteri memnuniyeti.
• Daha iyi iletişim.
• Daha iyi karar alma.
• Daha iyi kontrol.
• Daha iyi kaynak kullanımı.
• Tekniklerin, yöntemlerin ve prosedürlerin daha etkin bir şekilde doğrulanması ve dokümantasyonu.
• Kâr artışı.
• Gelişme potansiyeli artışı.
• Karar almak için geçerli bir dayanak.
• Gerekli olan hususlara odaklı kontrol.
• Ortaklar arasında iletişimi organize etme ve hedefleme.
• Kaynak optimizasyonu.
• Dokümantasyon iyileştirme.
• Daha iyi planlama, daha az süreç sonrası doğrulama.

Sunduğunuz ürün veya hizmetlerinizin daima belli bir kalitede tutulmasını sağlayan ISO 9001, kuruluşunuzun devamlı olarak gelişmesini de sağlar.

ISO 9001 Nedir?

Global ölçekte en yaygın kalite yönetim standardı olan ISO 9001, kurumunuza değer katan genel bir yönetim sistemi standardıdır. 

Kuruluşların hizmet ve performans yönetimi kalitelerini artırmayı sağlayan ISO 9001 standardı, kuruluşunuzun faaliyet alanı ne olursa olsun, herhangi bir sektör için kalite yönetiminizde uygulamanız gereken çok sayıda önemli özellikle ilgili gereklilikleri sunar.

Kurumunuzun kalite standartlarının yüksek olduğunu; personel ve müşteri odaklı bir yönetim sisteminiz olduğunu gösteren ISO 9001 belgesi, ürün veya hizmetlerinizin uluslararası alanda geçerlilik kazanması için büyük önem taşır. 

ISO 9001: 2015 hakkındaki sorularınız ve talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.