ISO 50001:2018 - Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirmesi, kuruluşların enerji verimliliğini artırmalarına ve ISO 50001‘i uygulayarak yatırım geri dönüşlerini yapmalarına yardımcı olmak için enerji yönetimi yönetim sistemi kurmaları adına en iyi uygulamadır. Standart, kuruluşlara enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimi dâhil enerji performansını iyileştirmek için gerekli sistemleri ve süreçleri kurmalarını sağlar. ISO 50001, kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanması dayanmaktadır.