ISO 13485:2016 - Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumun hassas bilgilerini yönetebilmek amacıyla benimsenen sistematik bir yaklaşımdır. BGYS’nin temel amacı hassas bilginin korunmasıdır. Bu standart, BGYS’ni kurumun tüm iş riskleri bağlamında kurmak, gerçekleştirmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için gereksinimleri kapsamaktadır. Gelişen teknoloji ile beraber bilginin gizliliği prensibi bütün işletmeler; kamu ve özel sektör kuruluşları için daha önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda, özellikle son yıllarda, bir kurum bünyesinde yer alan ve kurumun paydaşlarını ilgilendiren her türlü bilginin korunması, işlenmesi ve aktarılması gibi süreçlerde uluslararası düzeyde geçerli olan bir standardın gerekliliği doğmuştur. Bu ihtiyaca yönelik olan geliştirilen ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilginin güvenliği konusunda işletmelerin izlemesi gereken yol haritasını ortaya koymaktadır.