Görsel Kalite Kontrolü ve Hasar Tespiti

Yükleme veya tahliye sırasında veya depo/ fabrika vb. yerlerde istifli ürünleriniz için tecrübeli personellerimizce görsel kontroller yapılarak, tespit edilmesi durumunda olası veya mevcut hasarlar tarafınıza raporlanmaktadır.
Control Union olarak başta tarım ürünleri olmak üzere, demir çelik ürünleri ve ticaretinize konu her türlü emtia için yükün türüne göre görsel kontroller ve hasar tespiti hizmeti vermekteyiz.