Gemi Yakıt Sörveyi

Gemideki yakıt (diesel oil, fuel oil) ve yağlama yağı miktarının tank ölçümleri ve uygun hesaplama yöntemleri kullanılarak bulunmasıdır.
Muhtemel bir anlaşmazlıkta, kiralama dönemlerinden önce ve sonra, yakıt ikmalleri sırasında (ikmal edilen yakıt miktarının tespiti) veya gerekli görülen herhangi bir zamanda tank ölçümleri yaparak yakıt miktarının tespiti konusunda tecrübeli personelimiz ile hizmet vermekteyiz.