Gemi ve Sahil Tank Ölçümleri

SAHİL TANKI ÖLÇÜMLERİ

Deniz veya kara yoluyla nakledilecek veya depolanacak olan dökme sıvı yüklerin, operasyonları öncesinde veya sonrasında, sahil tankı ölçümleri yapılıp belirli hesaplamalarla yük miktarı tespiti yapılabilmektedir.
Sahil tankı ölçümleri, belirli yöntemlerle personelimiz tarafından yapılmakta ve gerekli durumlarda sahil tanklarının bağlantı noktaları ve kapakları güvenlik mührü ile mühürlenmektedir.

GEMİ TANKI ÖLÇÜMLERİ

Gemi tankı ölçümleri, tankerlere yüklenen veya tahliye edilecek sıvı ürünlerin miktarını tespit etmek amacıyla uygulanan yöntemlerden birisidir.
Bu yöntem ile gemi tanklarında bulunan sıvı yükün tank içindeki ölçümleri yapılıp hacmi belirlenir. Yükün yoğunluk ve sıcaklık değişim faktörleri uygulanarak ağırlığı hesaplanır.