Draft Sörvey

Draft sörvey dökme yüklerin taşınmasında kullanılan, gemi draftının tespitine dayalı bir kargo miktarı hesaplama yöntemidir.

Bir deniz taşıtına yüklenen veya tahliye edilen yükün ağırlığı, geminin draft markalarının okunması ve okunan draft markalarının ortalaması ile geminin taşırdığı su miktarının hesaplanması yoluyla bulunabilir.

Control Union’ın uzman kadrosu bu hizmette yeterli deneyime sahiptir ve uluslararası standartlara uygun olarak draft sörvey hesaplamarı için 7 gün 24 saat hizmet vermektedirler.