Depo Gözetimi

Control Union, deponun istiflenecek olan ürünün türüne ve özelliklerine göre uygun olduğundan ve önceki sevkiyatlardan kalma herhangi bir kalıntı bulunmadığından emin olmak için depo denetimleri gerçekleştirmektedir.
Depo denetiminde zemin, duvarlar ve çatının temizlik ve kondüsyon kontrolleri gerçekleştirilmektedir.Deponun uygunluk kontrollerinin yanı sıra depoda istifli ürünlerde sıcaklık izleme hizmeti de sunmaktadır.