Ambar ve Tank Temizlik Kontrolü

Yükleme öncesinde yük mahallerinin (gemi ambarı, konteyner vagon, gemi ve kara tankı v.b.) yüklemeye uygunluğunu tespit etmek amacıyla, belirli standartlara göre yapılan kontrollerdir.
Yükleme alanları, kargonun türüne ve özelliklerine göre, rutubet, önceki yüke ait kalıntılar, kir, gevşek pas vb. olumsuzluklardan arındırılmış olmalıdır. Control Union olarak bu koşulların kontrolleri uzman personelimizce yapılmaktadır.
Gemi ambarları, konteynerler vb. kapalı yük mahallerinin sızdırmazlık kontrolleri, görsel, basınçlı su ve ultrasonik test gibi farklı yöntemlerle yapılmaktadır.