ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre & ISO 45001 İş sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi 29-30.06.2022 / Online

ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre & ISO 45001 İş sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi 

Entegre Yönetim sisteminin şartları ile uygulanan standardın şartlarına, kuruluş tarafından oluşturulan yönetim sistemi şartlarına uyup uymadığını ve etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını denetlemekle yükümlü , kuruluş içi tetkikçilerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. 

Eğitim Hedefleri ve Kapsamı

Entegre Yönetim Sistemi Şartları Hakkında Bilgi Sahibi olmak 
ISO 19011:2018 Tetkikçi Kılavuzu hakkında bilgi sahibi olmak
İç tetkik planlama, raporlama ve uygunsuzlukların belirlenmesi konusunda bilgi sahibi olmak
Uygulama şartları hakkında bilgi sahibi olmak 

Kimler katılabilir?

Entegre sistemi uygulamak ve kuruluş içi denetimini yapmak ile görevlendirilen tüm seviye çalışanlar, yönetim sistemleri iç tetkikçisi olmak isteyenler, işletmelerinde yönetim sisteminin uygunluğunu değerlendirmek isteyen kuruluş çalışanları, yönetim sistemi danışmanları

Program Akışı

10:00 Control Union Hakkında Bilgilendirme
10:15 Entegre Yönetim Sistemi genel bilgiler  

Programın Genel Özeti
ISO ve standartların gelişimi 
Süreç esaslı düşünme ve PUKÖ Döngüsü 

12:00 Öğle Arası
13:00 Entegre Yönetim Sistemi Standart Şartları 

Madde-4 -5 ve 6 
Workshoplar 

14:45 Kahve Molası
15:00 Entegre Yönetim Sistemi Standart Şartları

Madde-7,8,9 ve 10  
Workshoplar 

17:00 I. Gün Sonu 

10:00 TS EN ISO 19011 : 2018  İç Tetkikçi Standardının

Tetkik Çeşitleri
Tetkikin Faydaları

12:00 Öğle Arası 
13:00 TS EN ISO 19011 : 2018  İç Tetkikçi Standart Maddeleri 

Tetkikin Yönetimi
Tetkikin Planlanması

14:45 Kahve Molası

Check-list, Soru Listelerinin Hazırlanması
Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
Pratik ve Örnek Çalışmaları 

16:30 Soru- Cevap 
17:00 Yazılı Sınav

Eğitim Ücreti:

Günlük Eğitim Ücreti 900 TL + KDV
Aynı kurumdan 3 ve üzeri çalışanlar için % 15 indirim uygulanacaktır. 2 ve üzeri eğitim satın alımlarında %10 indirim uygulanacaktır.
Öğrencilere %25 indirim uygulanacaktır.

Organizasyon Koordinatörü

Ad Soyad: Mutlu Kanbak
Mail adresi: mkanbak@controlunion.com
Telefon No: +90 533 153 1758