Atık Yönetimi ve ISO 140012015 Eğitim Kapsamı

Atık Yönetimi ve ISO 14001:2015 Temel Bilgilendirme Eğitimi
İzmir - Türkiye

Bu eğitim ile yukarıda belirtilen Atık yönetimi ve ISO 14001:2015 standardı gereklilikleri kapsamında detay bilgilendirme, doküman analizi ve işletmelerin standartlara uygunluğunun tespiti ve değerlendirmesi ile ilgili yeterli bilgiye sahip olacaksınız.

20 Aralık 2019 
Control Union Akademi Eğitim Salonu
Çınarlı Mah Şehit Polis Fetih Sekin Caddesi no:3 Sunucu Plaza kat:10 
Maksimum 20 katılımcı ( her eğitim için )


Eğitim Hedefleri ve Kapsamı

ISO 14001:2015 standardının temel gereksinimlerini anlamak
Atık yönetimi ve operasyonel süreçleri anlamak
Önemli çevre boyutlarının ve tehlikeli atıkların belirlenmesine yönelik yöntemleri anlamak
Belgelendirme hizmetlerinin yönetimi konusunda temel bilgi edinmek


Kimler katılabilir?

Şirketlerinde atık yönetimi ve ISO 14001 çevre yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
Danışmanlar


Program Akışı

09:30  Eğitim Salonuna Ulaşım, Kayıt İşlemleri ve Control Union Hakkında Bilgilendirme
10:00 ISO 14001:2015 Temel Bilgilendirme Eğitimi 

Çevre Yönetim Sistemi temel kavramları 
Çevre Yönetim Sistemi standartlarının gelişimi ve bugüne kadar olan geçmişi 
Yaşam döngüsü kavramı
Çevresel boyut ve etki

12:00 Öğle Arası
13:00  ISO 14001:2015 standardı maddelerinin yorumlanması

Yüksek seviyeli yapı
Kuruluş bağlamı
Liderlik
Çevre programının geliştirilmesi ve sorumlulukların tanımlanması 
Çevresel Risk ve Fırsatlar
Önemli çevre boyut ve etkilerinin belirlenmesine yönelik çevre yöntemleri 

14:45 Kahve Molası
15:00 Atık yönetmi ve operasyonel süreçler

Destek süreçleri
Operasyonel süreçler
Tehlikeli maddelerin kontrol edilmesi 
Yasal şartların oluşturulması ve takip edilmesi
İç denetim ve YGG Süreçleri
Çevre kazaları ve Düzeltici faaliyetler

15:45 – 16:30 Soru- Cevap 


Organizasyon Koordinatörü

Ad Soyad: Mutlu Kanbak
Mail adresi: mkanbak@controlunion.com
Telefon No: +90 533 153 1758