Control Union

KALİTE

KALİTE

Yönetim sistemimizde yüksek kalite ve iş güvenliği önceliklerimizin başında gelir. Uluslararası alanda geçerli akreditasyonlarımız ile hizmet sunuyor, kaliteyi sürekli geliştiriyoruz.

KALİTE POLİTİKASI

Control Union Gözetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. olarak;
sunduğumuz hizmetleri
BAĞIMSIZ, DOĞRU, ZAMANINDA
gerçekleştirerek, hizmetin sembolü olan markamızın devamlılığını sağlamak.
GÜVENİLİRLİK, LİDERLİK, BİLİMSELLİK, SÜREKLİ EĞİTİM
prensipleri çerçevesinde çalışanlarımızın görevleriyle ilgili tüm kalite gerekliliklerini öğrenmeleri ve faaliyetlerinde uygulamalarını sağlayarak hizmet kalitemizin düzeyini arttırmak ve sürekliliğini sağlanmak. Müşterilerimizle açık bir iletişim kurarak onları
BİLGİLENDİRMEK, BİLİNÇLENDİRMEK.
Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve sunulmasında, müşteri istek ve beklentilerini göz önünde bulundurmaya odaklanarak tarafsızlık, yeterlilik, sorumluluk, açıklık, gizlilik ve şikayetlerin çözümlenmesi prensipleri çerçevesinde hizmet sunduğumuz firma ve kurumlara
KATMA DEĞER YARATMAK.
Muayene ve Belgelendirme Kuruluşu olarak göstereceğimiz bütün faaliyetlerimizde, kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak ve tarafsız hizmet vermek.
Hizmetlerimizin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını düzenli olarak analiz etmek ve tüm personelimiz tarafından bu analizin anlaşılmasını sağlamak.
TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17021 ve TS EN ISO/IEC 17065,
Standartları’nın gereklerini yerine getirmek ve sürekliliğini sağlayarak
SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK.
Yasal şartlara, ulusal ve uluslararası kurallara göre müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına paralel olarak eğitilmiş ve yeterliliği tanımlanmış personeller tarafından
GÖZETİM, DENETİM ve BELGELENDİRME
hizmetleri sunabileceğimiz yerel ve uluslararası pazarlarda hizmet vermek.
Control Union Gözetim ve Belgelendirme Ltd. Şti.’nin bütün dünyada iyi bilinen ve tanınan firmalardan biri olmasını sağlamak.
EN BÜYÜK HEDEFİMİZDİR.
 

SERTİFİKASYON KALİTE POLİTİKASI

·         TS EN ISO 17065 akreditasyon kurallarına uygun Kalite Sistemini uygulamak ve sürekli iyileşmesini sağlamak,
·         5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ilgili yönetmelik ve değişiklikleri ve İyi Tarım Uygulamaları Yönetmelik ve değişiklikleri çerçevesinde hizmet kalitesi sağlamak,
·         Diğer organik tarım yönetmelikleri ve tekstil standartlarında hizmet kalitesi sağlamak,
·         Sürekli müteşebbis / müşteri memnuniyeti,
·         Tarafsızlığın, şeffaflığın ve güvenilirliğin öncelikli olması,
·         Personelin kalifikasyonu, yeterli eğitim ve müteşebbis / müşterilere en güncel bilgiyi sunmak,
·         Kontrol ve Sertifikasyon kapsamlarında ulusal ve uluslararası otoriteler, uzman komiteler vb ile karşılıklı katkı sağlayacak şekilde sürekli iletişim halinde bulunmak,
·         Müteşebbis / müşterilerimize tam bir entegre sertifikasyon hizmet paketi sunabilmek için yeni sertifikasyon programları geliştirmek.

BAĞIMSIZLIK, TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK TAAHHÜDÜ

Control Union Gözetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. olarak ilgili tüm taraflara, adil, tarafsız ve eşit mesafede durararak hizmet vereceğimizi,
Müşterimiz ile aramızda potansiyel bir çıkar çatışması olduğunda tarafsız ve bağımsız davranacağımızı,
Kuruluşumuz bünyesinde yapılan işleri herhangi bir şekilde kendi menfaatime veya başka kurumlar menfaatine kullanmayacağımızı,
Kuruluşumuzun ve personelimizin kararlarının bağımsızlığını etkileyecek hiçbir faaliyet içinde bulunmayacağımızı,
Kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilecek hizmetler kapsamında yer alan ürün, hizmet, işlem ve benzerinin tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, satınalıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bunların hiçbirisinin yetkili temsilcisi olmadığımızı,
Personelimizin mali, ticari ve diğer tüm baskılardan arındırılmış olarak istihdam edileceğini,
Yürüttüğümüz faaliyetleri; yasalarda ve standartlarda belirtilen teknik kurallar çerçevesinde, hiç bir kuruluşa veya kişiye ayrım yapmaksızın bütün müşterilerimize tarafsızlıkla gerçekleştireceğimizi,
Hizmetlerimiz esnasında yasal ve etik olarak elde ettiğimiz belgeleri ve bilgileri, genel olarak herkes tarafından bilinmedikçe, üçüncü taraflar ile paylaşmayacağımızı ve kendimize veya üçüncü taraflara çıkar amaçlı kullanmayacağımızı,
Taahhüt ve beyan ederiz.
 
 

kalite kalite sistemi teknik muayene gözetim