Control Union

HİZMETLER

ÜRÜN GÖZETİMİ

CONTROL UNION, MÜŞTERİNİN İHTİYAÇLARINI, İLGİLİ MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE KARŞILAYACAK AÇIK GÖRÜŞE, GÖZETİM ALANINDA HİZMET VERDİĞİ ÜRÜN VE PROSESLER HAKKINDA GÜNCEL BİLGİYE, ETKİN DENEYİME, UZMAN PERSONELE, DONANIMLI LABORATUVARA VE DÜNYANIN TAMAMINA YAYILMIŞ ULUSLARARASI AĞA SAHİPTİR.

GÜVENİLİR HİZMET

Ürün gözetimi portföyümüz içerisinde yer alan ürünlerin miktar ve kalitesinin belirlenmesi ve doğrulanması gözetim hizmetimizin kalbini oluşturmaktadır. Kalite gözetimi ve numulendirme, ağırlık ve miktar gözetimi, laboratuvar, stok yönetimi, fumigasyon, fog servisi, devlet ve enstitü hizmetleri, ambar ve tank denetimleri, draft survey, yüke uygunluk, sızdırmazlık testi, gemi kiraya giriş çıkışı, yakıt survey, ambar ve tank denetimi işlemlerine ilişkin prosedürleri uzman personellerimiz ve dünyaya yayılan uluslararası ağımız ile gerçekleştirmekteyiz. 

ULUSLARARASI GEÇERLİLİK

Firmamız Dış Ticaret Müsteşarlığı, TÜRKAK (ISO 17020) ile GAFTA ve FOSFA’dan akreditedir. Ayrıca, International Federation of Inspection Agencies (IFIA) üyesidir.


ÜRÜN GÖZETİMİ HİZMET PORTFÖYÜMÜZ

Tahıllar Melas Demir Çelik Ürünleri
Tohumlar Kömür Hurdalar
Yağlı Tohumlar Çimento Gübreler
Bitkisel ve Hayvsansal Yağlar Kimyasal Ürünler Bioyakıtlar
Şeker Petrol Ürünleri  

gözetim ürün gözetimi ürün denetimi ürün gözetim