Control Union

HİZMETLER

PERİYODİK MUAYENE

CONTROL UNION PERİYODİK MUAYENE VE ÖLÇÜM FAALİYETLERİNİ, YETKİN, TECRÜBELİ PERSONELİYLE KALİBRE EDİLMİŞ SON TEKNOLOJİ EKİPMANLARINI KULLANARAK GERÇEKLEŞTİRMEKTE VE RAPORLAMAKTADIR.

İş yerlerinde sıklıkla kullanılan kaldırma ve iletme makinaları ve basınçlı kaplara periyodik muayene kontrolü yapılmaması insan hayatını tehdit ederek iş kazalarına neden olmaktadır. Bu nedenle “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü”nün ilgili maddelerince kaldırma ve iletme makinalarının ve basınçlı kapların periyodik muayene kontrollerinin yapılması zorunlu kılınmıştır.

Basınçlı kap (işletmelerde 0,5 bar üstü ekipmanlar) muayeneleri, iç ortam ölçümleri ve kontrolleri yasal olarak yılda bir kez yapılmalıdır. Kaldırma ve iletme makinalarının kontrolleri ise üç ayda bir olmak üzere toplamda yılda dört kez yetkili kurum ve tecrübeli kişilerce muayeneleri yapılarak,  eksiklik ve öneriler düzenli bir raporla yetkililere sunulmalıdır. Control Union periyodik muayene ve ölçüm faaliyetlerini, yetkin, tecrübeli personeliyle kalibre edilmiş son teknoloji ekipmanlarını kullanarak gerçekleştirmekte ve raporlamaktadır.

Basınçlı Kap Periyodik Muayene Kontrolleri

İşyerlerinde bulunan basınçlı kaplara periyodik muayene yapılmaması ekipmanlara hasar vererek,  çalışanların zarar görmelerine ve üretim sürecinde olumsuzluklara neden olmaktadır.
İşletmelerde bulunan basınçlı kap ve ekipmanlarının periyodik muayene aralığı, standartlarla belirlenmiş olup imalatçı firmanın öngördüğü aralığa göre de yapılmaktadır.

Kaldırma ve İletme Makinaları Periyodik Muayene Kontrolleri

Kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrollerinin yapılmaması ya da yanlış yapılması iş güvenliğini tehdit etmektedir. Bu tür iş kazalarının yaşanmaması için kaldırma ve iletme makinalarının periyodik muayene kontrollerinin yapılması ve sürekli gözetim altında tutulması gerekmektedir. Vinç ve caraskal gibi kaldırma ve iletme makinalarının periyodik muayene kontrolleri yapılırken yük dayanıklılığı ve yük frenlerinin mevcut olmasına bakılmaktadır.

Control Union, 2014 yılında ISO/IEC 17020 standardına göre, basınçlı kaplar, kaldırma ve iletme makinaları kapsamında "A Tipi" Muayene Kuruluşu olarak yayınlanmıştır.

periyodik muayene periyodik teknik muayene teknik muayene periyodik muayene firmaları basınçlı kaplara periyodik muayene vinç periyodik muayene