Basınçlı Ekipmanlar

Basınçlı ekipman her türlü basınçlı kap ile bağlantılı boru donanımı, emniyet donanımları ve basınçlı aksesuarlar anlamına gelir.Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir.

Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir. Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır.

Periyodik Kontrolünü yaptığımız Basınçlı Kaplar ve Kazanlar:

Hava Tankı
Hidrofor/Genleşme Tankı
Boyler
Sıvılaştırılmış Gaz Tankları
Kriyojenik Tanklar
Buhar Kazanı
Kalorifer/Sıcak Su Kazanı
Kızgın Yağ Kazanı
Kızgın Su Kazanı