Periyodik Muayene

Yaşadığımız dönem içerisinde teknolojinin gelişmesiyle makine üretimi artmış ve teknolojiyle donatılarak büyük kolaylıklar sağlamaya başlamıştır. İşyerlerinde kullanılan iş ekipmanları zaman içerisinde bozulmaya ve deforme olmaya başlar. Bu süreç ilerledikçe bu ekipmanların ömrü tükenir. İş ekipmanlarının bakımı yapılarak ömrünü uzatabilir fakat sağlıklı çalışması sağlanamaz. Bu durum iş kazalarının artmasına da neden olmaktadır. İş kazalarının önüne geçmek ve ekipmanların ömrünü uzatmak için periyodik kontrollerinizi kesinlikle yaptırmanız gerekmektedir.

Periyodik kontrol, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nce öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetleridir.

Control Union, 2014 yılında ISO/IEC 17020 standardına göre, basınçlı kaplar, kaldırma ve iletme makinaları kapsamında "A Tipi" Muayene Kuruluşu olarak yayınlanmış ve periyodik muayene ve ölçüm faaliyetlerini, yetkin, tecrübeli personeliyle kalibre edilmiş son teknoloji ekipmanlarını kullanarak gerçekleştirmekte ve raporlamaktadır.

İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılmaktadır.

Basınçlı kap /tesisatlar ve kaldırma iletme ekipmanları, periyodik kontrole tabi iş ekipmanlarıdır.