Control Union

Services

GOTS KİMYASALLAR

GOTS kapsamında boya ve kimyasal yardımcılarının çevresel ve/veya toksikolojik verileri değerlendirilerek akreditasyon dahilinde yetkilendirilmiş sertifikerler tarafından pozitif listelerin onaylanması esasına dayanır. Tüm kimyasal girdiler kullanımlarından önce GOTS
onaylı sertifika veren kontrol kuruluşu tarafından onaylanmak zorundadır. Control Union, boya ve kimyasal yardımcıların değerlendirilmesi ve
onaylanması konusunda akreditasyona sahip sayılı firmalardan biridir.