Control Union

Services

CCS (CONTENT CLAİM STANDARD)


Standardın hedefi, üründe iddia edilen hammaddenin içerik doğruluğunu garanti altına almaktır. CCS üründe yer alan hammaddenin varlığının ve miktarının, bağımsız değerlendirilmesi ve doğrulanması akredite sertifikasyon kuruluşları aracılığı ile belgelendirilerek yapılmaktadır.