Control Union

Services

FAIRTSA (TRADE SUSTAINABILITY ALLIANCE)

The Fair Trade Sustainability Alliance (FairTSA), Adil Ticaret ve sosyal sorumluluk standardı geliştirme, etik tedarik zinciri yönetimi ve sürdürülebilir topluluk gelişimi konularında uzmanlaşmış bir organizasyondur.

FairTSA Adil Ticaret standartları, tarım ürünlerini ve işleme, kozmetik ve el işi ürünlerini kapsar. Standartlar, Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO) gerekliliklerine uyum için tasarlanmıştır. Adil fiyat, çiftçi hakları, toplumsal kalkınma, şeffaflık, demokratik kalkınma, sosyal gelişme ve üretim sistemlerinin ekolojik sürdürülebilirliği FairTSA’nın ele alınan konulardır.