Control Union

Services

ETI (ETHICAL TRADING INITIATIVE)

ETI çaydan tişörte, çiçek imalatından futbol topuna kadar tüm tüketim malzemesi sektöründe dünya çapında çalışma yaşamını iyileştirmek için kurulan ticaret birliği şirket ittifakı ve gönüllü bir organizasyondur.

Eti nin vizyonunda tüm çalışanlar için sömürü ve ayrımcılıktan uzak, özgür, güvenli ve eşit çalışma koşulları vardır.

Perakendeci, markalar ve tedarikçileri satmış oldukları ürünleri üreten tüm çalışanların çalışma şartlarını iyileştirme sorumluluğunu alırlar.

Eti için firmalar ;çalışanlarının ileriye dönük çalışma ücretleri, çalışma saatleri, sağlık, güvenlik ve sendika katılım hakkını taahhüt eder.